ДЕЙНОСТИ

Производство на взрив за граждански цели


Производство на взривни вещества в собствената ни производствена база за нафтоселитрени взривни вещества тип АnFo в с.Чернево.

Търговия с взривни материали


Търговия с взривни вещества – както с продукти от гамата собствено производство, така и с чужди взривни вещества и средства за взривяване – детонатори, детониращи шнурове и бустери, с които покриваме над 85% от потребностите за извършване на комплексна услуга за взривна дейност

Извършване на взривни и специални взривни работи


Проектиране и извършване на взривни работи по кариери и специални взривни работи при строежи на пътища, магистрали и разрушаване на сгради и съоръжения.

Проектна дейност, пробивни работи и сондажи


Проектиране и извършване на пробивно-взривни работи в пълния обем от дейности: изготвяне на годишни и частични проекти за експлоатация на кариери, специални взривявания, сондиране, транспортиране и доставка на взривни вещества и изпълнение на самото взривяване

Транспорт и охрана на взривни материали


Транспортиране и охраняване при превозването и използването на взривни вещества, за което дружеството има съответните разрешения

Транспорт на тежки строителни машини


Никас предлага транспорт на тежки строителни машини в цялата страна

Най нови обекти

Газопровод България - Гърция

Взривни дейности по строеж на междусистемна газова връзка България - Гърция.

Кариера Клокотница

Разположена до с. Клокотница, община Димитровград, Хасковска област

Кариера Люляка

Кариера и каменоломна край с. Чернево, близо до гр. Девня, Варненска област

Централен офис

гр. София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 54
Бизнес Център „Атил”, ет. 4
Работно време
Понеделник – петък
08:00 – 17:00


Контакти

office@nikas.bg
+359 887 521 112
+359 882 424 003

Офис Пловдив
  • гр. Пловдив
  • Пазарджишко шосе7-ми километър
  • Работно време
  • Понеделник – петък
  • 08:00 – 17:00