ДЕЙНОСТИ

Производство на взрив за граждански цели


Производство на взривни вещества в собствената ни производствена база за нафтоселитрени взривни вещества тип АnFo в с.Чернево.

Търговия с взривни материали


Търговия с взривни вещества – както с продукти от гамата собствено производство, така и с чужди взривни вещества и средства за взривяване – детонатори, детониращи шнурове и бустери, с които покриваме над 85% от потребностите за извършване на комплексна услуга за взривна дейност

Извършване на взривни и специални взривни работи


Проектиране и извършване на взривни работи по кариери и специални взривни работи при строежи на пътища, магистрали и разрушаване на сгради и съоръжения.

Проектна дейност, пробивни работи и сондажи


Проектиране и извършване на пробивно-взривни работи в пълния обем от дейности: изготвяне на годишни и частични проекти за експлоатация на кариери, специални взривявания, сондиране, транспортиране и доставка на взривни вещества и изпълнение на самото взривяване

Транспорт и охрана на взривни материали


Транспортиране и охраняване при превозването и използването на взривни вещества, за което дружеството има съответните разрешения

Транспорт на тежки строителни машини


Никас предлага транспорт на тежки строителни машини в цялата страна

Най нови обекти

Кариера Люляка

Кариера и каменоломна край с. Чернево, близо до гр. Девня, Варненска област

Кариера Шишманци

Кариера и каменоломна край с. Шишманци, в близост до гр. Раковски, Пловдивска област

Кариера Змейово

Каменна кариера край с. Змейово, Старозагорска област

Централен офис
гр. София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 54
Бизнес Център „Атил”, ет. 4
Работно време
Понеделник – петък
08:00 – 17:00
Имейл
office@nikas.bg
Телефон
+359 882 424 003
+359 887 521 112

Изпратете запитване

Build your own site with Mobirise