Никас ООД

Никас ООД е една от водещите компании за взривни материали и работи в България. Компанията е създадена през 1993 г. и се е утвърдила като надежден партньор на най-големите кариери в България.

Основните дейности на Никас ООД включват производство, съхранение, търговия и употреба на взривни вещества за граждански цели, както и пробивно-взривни работи.

Никас ООД изпълнява редовни проекти за седем кариери в България. Освен това е работила по изграждането на магистрали Хемус, Струма и Люлин.

Фирмата е сертифицирана по ISO.

Складова база  Пловдив
с. Белащица и с. Шишманци

Група за извършване на пробивно-взривни работи за “Холсим кариерни материали – Пловдив” АД, собственост на “Холсим – България”

Склад за съхранение на взривни вещества и средства за взривяване

Складова база
Враца – с. Лиляче

Група за извършване на пробивно-взривни работи на кариерите на “Белоизворски цимент” за “Холсим – България”

Склад за съхранение на взривни вещества и средства за взривяване

Складова база Девня – с. Чернево

Цех за производство на промишлени взривни вещества

Група за извършване на пробивно-взривни работи за “Девня Варовик” АД – кариера “Люляка”, собственост на “Солвей соди” и “Италчименте груп”, като подизпълнител на „САЛС” АД

Склад за съхранение на взривни вещества и средства за взривяване

Складова база Пловдив – с. Оризари

Група за извършване на пробивно-взривни работи на кариерите на “Белоизворски цимент” за “Холсим – България”

Склад за съхранение на взривни вещества и средства за взривяване

Клиенти и партньори

Препоръки

С „НИКАС“ ООД, София работим от 2000г. на кариера „ДЕВНЯ ВАРОВИК” АД – находище „ЛЮЛЯКА”, собственост на „Соловей соди“ и „Италчементи груп“.
Нашето дружество има сключен дългосрочен договор с „НИКАС“ ООД, като подизпълнител за извършване на пробивно-взривни работи на кариерата.
„НИКАС” ООД е екип от професионалисти, специализиран в предоставянето на висококачествени пробивно-взривни работи.
Дългогодишната ни успешна съвместна работа с „НИКАС” ООД ни дава основание да дадем висока оценка за качеството и сроковете за изпълнение на възложените дейности, както и за професионализма и отзивчивостта на екипа на фирмата.
Доволни сме от взаимоотношенията ни с „НИКАС” ООД, като коректен партньор с богат опит.

Дирк Пергот
Изпълнителен Директор
„САЛС“ АД – ДЕВНЯ

С „НИКАС” ООД работим от 2000 г. на кариерите:
„Родопи” – с. Белащица, Пловдивско и „Шишманци”, с. Шишманци, общ. Раковски , собственост на „Холсим кариерни материали Пловдив” АД.
При изпълнение на договорите за пробивно-взривните работи фирма „НИКАС“ ООД се прояви като коректен изпълнител задълженията си в срок и с отлично качество. В съвместната ни работа бе постигнат добър синхрон.
Утвърденият ни опит в работа с „НИКАС“ ООД ни дава основание да дадем висока оценка за качеството и сроковете за изпълнение на възложените дейности, както и за професионализма и отзивчивостта на екипа на фирмата.
Изразявайки удовлетворението си от сътрудничеството ни с „НИКАС” ООД си позволяваме да препоръчаме ползването на услугите им.

Явор Рангелов
Изпълнителен Директор
„Холсим Кариерни Материали Пловдив” АД

При изпълнение на пробивно-взривните работи дружеството се прояви като коректен изпълнител, справящ се със задълженията си в срок и с отлично качество.
Прави впечатление високият професионализъм на ръководството и специалистите на фирмата и ангажираността им с изискванията на клиента. Извършването на технологичните пробивно-взривни работи се извършват в договорените срокове.
Екипът от професионалисти ни спечели с изключителна коректност, навременно изпълнение, възможност за пълно и комплексно обслужване, персонално отношение и грижа за клиента. „Холсим кариерни материали Рудината” АД препоръчва „НИКАС” ООД като коректен партньор с богат опит в реализирането на изпълнението на отговорни обекти.

Инж. Иво Рубев
Ръководител Направление „Производство“
„Холсим Кариерни Материали Рудината” АД

В момента набираме кадри за следните позиции: 

- Минен инженер
- Багерист
- Сондьор

За кандидатстване и повече информация се свържете с нас на посочените по долу контакти.

Централен офис
гр. София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 54
Бизнес Център „Атил”, ет. 4
Работно време
Понеделник – петък
08:00 – 17:00
Имейл
office@nikas.bg
Телефон
+359 887 521 112

Изпратете запитване

Designed with Mobirise - See it